สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่…

thaipr.net

4 ม.ค. 64

สนพ.สบ จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 12 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

thaipr.net

29 ธ.ค. 63

สนพ.แพร่ ดำเนินประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2564”

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2564”…

thaipr.net

29 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี  เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/2564 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

thaipr.net

29 ธ.ค. 63

สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่…

thaipr.net

28 ธ.ค. 63

สนพ.แพร่ พัฒนากำลังแรงรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาเทคนิคการทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่…

thaipr.net

28 ธ.ค. 63

สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน  9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำล…

thaipr.net

28 ธ.ค. 63

สนพ.ลพบุรี ฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา “การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564” (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563…

thaipr.net

28 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม วัดระดับทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ…

thaipr.net

28 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม) ประจำเดือน ธันวาคม 2563…

thaipr.net

25 ธ.ค. 63
1 182 183 184 185 186 196