สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

12 มี.ค. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 มีผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าอบรมจำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน