ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดสุูโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสร้างสรรค์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) คณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัติกรรมและสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการด้านหัตถก…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สอนปลูกผักปลอดสารพิษ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้กับแรงงานที่เตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ให้มากยิ่งข…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนวดไทย ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 1  เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 คลี่คลาย

thaipr.net

7 ม.ค. 64

สนพ.แพร่ ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวิริยะ ทองเเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จำนวน 30 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สัมภาษณ์ นางนงค์รัก แสนอุบลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ที่ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และได้พัฒนานวัตกรรม…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

ประชุมสัมมนากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ โดยดำเนินการจัดประชุมสัมมนากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห…

thaipr.net

7 ม.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกยกระดับการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กลุ่มโอทอป

นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  มอบหมายให้ นางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และนางสาวรุ่งรัศมี  ธนาอมรสิริ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏ…

thaipr.net

6 ม.ค. 64

สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมศูนย์ทดสอบฯ

สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ที่ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์…

thaipr.net

5 ม.ค. 64

สนพ.ระนอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 24 คน

วันที่ 5 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร  ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน  ที่กำหนดให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร…

thaipr.net

5 ม.ค. 64
1 181 182 183 184 185 196