สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2564

13-14 มี.ค.2564  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาจากสถานศึกษา จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯจะเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถต่อผู้จ้างงาน ต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่