สนพ.เพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยมีนายเมธี  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการทดสอบของศูนย์ทดสอ…

thaipr.net

9 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ…

thaipr.net

9 ธ.ค. 63

โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแล การดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมการันตีการมีงานทำ  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหาร ประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัดประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารเข้าประสานฝึกอาชีพ ณ อำเภอนิคมคำสร้อย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อสอบถามข้อมูลในการสร้างหลักสูตรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหาร เข้าประสานพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอหนองสูง​ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง​…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหาร​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม​เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารดำเนินการวัดความรู้ช่างไฟ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ วันที่7…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ “ช่างแอร์ต้องมี License”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บจก.เพ็ญศิริพลาสติก

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นรับรองหลักสูตร การยื่นแบบแสดงการส่งเ…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63
1 183 184 185 186 187 191