สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเสนอ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 8 ร่างมาตรฐานใหม่ “น้ำนมควายดิบ-ฟาร์มควายนม-โรงเชือดชำแหละจระเข้” เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยนายพิศาล…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ เพื่อชี้…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

มกอช. ร่วมลงนามถวายพระพร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ พร้อมมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

วันที่ 15 มกราคม 25634 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท ไทย…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

SVL Group ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

SVL Group นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

สพพ. เข้าร่วมประชุม IENE International Conference

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุม IENE International Conference, “IENE: Helping Tigers, Rhinos, and Elephants Cross…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์นำร่อง 4 เส้นทางตามหลัก Universal Design

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 30 เส้นทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ว่า สำนักการโยธาจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นำร่องใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนจักรพงษ์ และถนนเจ้าฟ้า เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักย่านบางลำพูและถนนข้าวสารตามแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design)…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

เข้มงวดป้องกันโควิด-19 ในสวนสาธารณะทุกแห่ง – ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความชื่นชมการให้บริการในสวนนวมินทร์ภิรมย์ที่มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่เมื่อประชาชน…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64
1 2 3 134