สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการปิดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า

วันที่ 8 – 19 มี.ค. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการปิดฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 2/2564 โครงการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 11 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน