กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาสัญจร “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ EEC

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สานต่อความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาสัญจร “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ EEC…

thaipr.net

1 มิ.ย. 66

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.5 รองรับการนำเข้าข้อมูลในปริมาณมาก พร้อมจัดการ และวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด “

พบกับเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารข้อมูล พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยรองรับการนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.1 Step to start for Industry intelligence “

พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยการ Transformation ระบบในการบริการจัดการหลังบ้านให้ทุกระบบในองค์กรเชื่อมต่อกันได้ในที่เดียว งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ”…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.4 พบแพทย์ออนไลน์ ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ด้วยระบบ Health Platform “

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวกในการนัดหมาย พบแพทย์ และการเบิกจ่ายในโรงงานอุตสาหกรรม งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.3 การประยุกต์ใช้ AI และ IIoT ในธุรกิจอุตสาหกรรมไทย “

IIoT และ AI ตัวช่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการพลังงานภายในอุตสาหกรรม พร้อมระบบ Monitor ได้แบบเรียลไทม์ งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ” ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.2 ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยแบบครบวงจรด้วย Smart Logistic & Supply Chain “

เรียนรู้โซลูชันบริหาร Supply Chain และ Logistics ให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และชาญฉลาดสูงสุดต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี! ผ่าน Onebinar หัวข้อ ”…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

อบรม Digital Roadmap (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:30 น. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

Smart DX Leader ขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านสภาพอากาศของยุโรปประจำปี 2566 โดย FINANCIAL TIMES

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำด้านสภาพอากาศของยุโรปประจำปี 2566 โดย Financial Times เนื่องมาจากความก้าวหน้าของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการดำเนิน…

thaipr.net

29 พ.ค. 66

HARN เซ็น MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับ SANYO และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจระบบทำความเย็น และคุณกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ ผู้อำนวยการสายงานขายธุรกิจระบบทำความเย็น ตัวแทน HARN ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณสุทธิพงษ์ มะลิอ่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด) จำกัด ความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

thaipr.net

29 พ.ค. 66

ม.มหิดล-ไบโอเทค ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร วิจัยเชื่อมโยงเกษตร-อาหาร-สุขภาพ

โลกจะบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อสู้กับความหิวโหย (Zero Hunger) ลดปริมาณการสูญเสียและการเหลือทิ้งของผลผลิตทางการเกษตร และอาหารได้หรือไม่นั้น การมุ่งพัฒนาในมิติด้านอาหารเพียงด้านเด…

thaipr.net

26 พ.ค. 66
1 2 3 101