นิเทศฯ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ โครงการ EXAT YOUNG GEN CONTEST จัดโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล SPU นำทีมกองโจร FD63นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 2  ที่ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ปตท. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 และหลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

มจธ.นำร่องหลักสูตร “DD-CT KMUTT” เสิร์ฟ สู่ตลาดงานยุคดิจิทัล

ท่ามกลางปัญหาด้านการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก การขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักศึกษาไทยในยุคดิจิทัล กับเทรนด์การทำงานของโลกในยุคใหม่ หรือ New Normal ที่เทคโนโลยีมีผลกับการใช้ช…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

“วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม” 1ใน72 หน่วยงาน 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย โดยการนำทัพของ รมต.คมนาคม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาก…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนเขียน Blog …กินอะไร ให้หายคิดถึง ล้นรับกระเป๋าเป้ Chulabook

เรื่องกิน เรื่องใหญ่… กินอะไร ให้หายคิดถึง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรม อยู่ที่ไหนก็เขียน Blog ได้ ในหัวข้อ “เรื่องกิน เรื่องใหญ่… กินอะไร ให้หายคิดถึง” *ลุ้นรับรางวัลกระเป๋าเป้…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

Elibrarycub อยู่บ้านยาวๆ ก็อ่านหนังสือจากห้องสมุดได้ง่ายๆ แบบฟรีๆ New Normal

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดให้บริการยืม E-Book ฟรี สำหรับประชาชนทุกท่าน  พบกับ E-book ที่น่าสนใจมากมายจากหลากหลายหมวดหมู่ และหมดปัญหาการลืมคืน E-Book ด้วยระบบการคืนอัตโนมัติเมื่…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมครูเขียนแผน PLC: สร้างครูมืออาชีพ

อบรมเขียนแผนผ่าน PLC : สร้างครูมืออาชีพ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์เรื่อง “เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน PLC เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออ…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ถอดรหัสยีนก่อนรักษา เยียวยาถูกจุด จุฬาฯ นำการแพทย์จีโนมิกส์วินิจฉัยโรคพันธุกรรมหายากในประเทศไทย

ทีมวิจัยจีโนมิกส์ จุฬาฯ ถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อการรักษาโรคหายาก โรคเรื้อรังและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วินิจฉัยโรคแม่นยำ รักษาตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายระบบสาธารณสุข ล่าสุดวิจัยพบปัจจัยพันธุกรรมส่งผลต่ออาการรุนแร…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ม.ศรีปทุม ร่วม 16 สถาบันการศึกษา จับมือ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาฯ มุ่ง พัฒนาบัณฑิตสหกิจศึกษาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 22 ก.ย.64 ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้แทน 17 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไป…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64

ม.ศรีปทุม รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” ควอท.-สป.อว.

ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” จากนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา…

InfoQuest Limited

23 ก.ย. 64
1 2 3 199