ม.พะเยา ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ จัดแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง        

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Symphony Orchestra ดุริยศิลป์ถิ่นพยาว : ไหว้สาพญางำเมือง ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

รร.วัดทุ่งลาดหญ้า ใช้หลักบวร และความเข้มแข็งของชุมชน มาขับเคลื่อนการศึกษาจนประสบความสำเร็จ

คำว่า “บวร” หมายถึงการนำบ้าน วัด โรงเรียน มาผสานสัมพันธ์ในการพัฒนาเด็ก เกิดเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งหลักการดังกล่าวทาง รร.วัดทุ่งลาดหญ้า…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ประจำปี 2565

คาลเท็กซ์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ประจำปี 2565 จำนวน 182 คน รวมเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท ในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

SU Refill Shop เปิดแล้วที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อ.ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี และนายสอาด  ศรีจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เยี่ยมชมพร้อมมอบถุงผ้าให้ร้าน SU Refill Shop ที่ทดลองเปิดให้บริการแก่นักศึกษา…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

BM- RUS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-การวิจัย

BM- RUS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-การวิจัย BM ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการวิจัย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

JBC SPU จับมือ TAKUSHOKU JAPAN จัดโครงการ“COIL Business Training” ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (JBC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย TAKUSHOKU (ประเทศญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศเกียรติคุณ รางวัล TTF Award ประจำปี 2564-2565 ยกย่องผลงานวิชาการดีเด่น ร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตก…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้ง

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้ง คงรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคใต้-เก็บรักษาได้นาน ได้อนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา “ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา”…

thaipr.net

25 พ.ย. 65

วิศวะมหิดล – ก.อุตสาหกรรม เปิดอบรมฟรี…”นักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่การผลิต 4.0 สมัครวันนี้ – 30 พ.ย. 65

ประเทศไทยกำลังขาดแคลน “นักบูรณาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” อย่างสูง ภายใต้โครงการ “พลิกธุรกิจ SMEs ไทย สู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

thaipr.net

25 พ.ย. 65

มจธ. นำเสนอ 2 ผลงานวิจัย แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ที่ผ่านมากรุงเทพฯ มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่น PM2.5 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในโรงเรียนของกรุงเทพฯ มีมาตรการควบคุมฝุ่นที่เก…

thaipr.net

25 พ.ย. 65
1 2 3 526