ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา


ม.อ.ตรัง เปลี่ยนขยะริมหาดให้มีมูลค่า ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Upcycle) มอบให้โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

22 พ.ย.62 อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง อาจารย์สุภารัตน์ พิลางาม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ ดร. Tao Lu อาจารย์กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ่านต่อ...

ลาลีกาจับมือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดหลักสูตรการจัดการด้านกีฬา

22 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM-UTCC) ได้ร่วมมือมือกับลาลีกา หนึ่งในแบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่ ลีกฟุตบอลอาชีพ ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศสเปน ทั้งสององค์กรพยายามที่จะปิดช่องว่างความขาดแคลนมืออาชีพด้านธุรกิจกีฬา ซึ่งสวนทางกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจกีฬาในประเทศไทย อ่านต่อ...

ล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) จับมือ นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม MOU ปูทางสร้างบัณฑิตสื่อสารดิจิทัลมืออาชีพ

22 พ.ย.62 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่นักสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท แทรเวล แอดส์ อ่านต่อ...

BUSINESS PROFESSIONAL by SPU ขอเชิญร่วมฟัง “กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด”

22 พ.ย.62 สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ..ฟรี!เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการทางการตลาด"DEPUTY CHIEF OPERATING OFFICER.บริษัท THE MINOR FOOD GROUP PUBLIC COMPANY LIMITEDในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ...

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน “Business Week INNOVATION BUSINESS IDEA for ERA 2020”

22 พ.ย.62 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงาน "Business Week INNOVATION BUSINESS IDEA for ERA 2020" ภายในงานพบกับ.... การออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมยุค 4.0 พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวด การนำเสนอแนวคิดธุรกิจ อ่านต่อ...

เปิดโลกการเรียนรู้อุตสาหกรรมการบิน กับเด็กอินเตอร์ การบินนานาชาติศรีปทุม @สนามบินสุวรรณภูมิ

22 พ.ย.62 นักศึกษา International Airline Business วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบิน ณ พิพิธภัณฑ์และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชา International Airline Business นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา International อ่านต่อ...

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง GRC Glass Fiber Reinforced Concrete “นวัตกรรมการออกแบบเหนือจิตนาการ”

22 พ.ย.62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟัง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายการบรรยายพิเศษ เรื่อง GRC Glass Fiber Reinforced Concrete"นวัตกรรมการออกแบบเหนือจิตนาการ"ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน อ่านต่อ...

เปิดโชว์แล้ว! เต็กสุดขอบ..กับงานแสดงผลงานของ นศ.สถาปัตย์ เฟรชชี่ ม.ศรีปทุม “Freshman Freehand Sketching Exhibition”

22 พ.ย.62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล ,อาจารย์รัตนพรรณ เสน่ห์งามเจริญ ,อาจารย์จรรยา ผลประเสริฐ และนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกคน จัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษาสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 1 ในงาน "Freshman Freehand Sketching Exhibition" อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาล่าสุด »

สอศ.จับมือออโรร่า จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม และการตลาด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด โดยนายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี อ่านต่อ…

ม.ทักษิณ รับมอบเงิน “กองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม” พร้อมร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน สร้างพลังนิสิตจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา และอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต ร่วมรับมอบทุนจาก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคเอฟดี มอบทุน 100,000 บาท ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน จ.อยุธยา

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ พร้อมด้วย มร.ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ ผู้บริหารบริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี)ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและ เบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป มอบทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท อ่านต่อ…

หลักสูตรเพื่อ “นักบริหารรายได้มืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบวิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล จัดหลักสูตรเพื่อ อ่านต่อ…

นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรคโตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

ไอวีแอลจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะรีไซเคิล

บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจะร่วมกันพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก อ่านต่อ…

สภาวิศวกร ชี้มหาดไทย เร่งคลอด “กฎกระทรวง” มาตรฐานออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว พร้อมเชื่อกรุงเทพฯ ปลอดภัย หากมีแผนรับมือ-บริหารจัดการที่เหมาะสม

สภาวิศวกร ชี้กระทรวงมหาดไทย เร่งคลอด "กฎกระทรวง" พร้อมเร่งบรรจุพื้นที่จากเดิม 22 จังหวัด เป็น43 จังหวัด เพื่อกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่ ที่ต้องออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว พร้อมเสนอ 3 แนวทางเตรียมพร้อมคนกรุงเทพฯ รับมือแผ่นดินไหว คือ 1. อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ชลบุรี เสริมความรู้ “เจาะลึก ล้วงความลับ การทำการตลาดดิจิทัล”

ม.ศรีปทุม ชลบุรี เปิดเวที "เจาะลึก ล้วงความลับ การทำการตลาดดิจิทัล" กับ กูรู ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ดร.ปุณญภณ เทพประสิทธิ์ CEO เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการบรรยายสุดพิเศษ หัวข้อ " อ่านต่อ…

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ผนึก ลุฟท์ฮันซ่า ผลิตบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือของ ลุฟท์ฮันซ่ากรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสายการบินยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลก จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

กันยายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30