วว.  จับมือ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด ผลักดันผลงานวิจัย / ผลิตภัณฑ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ…

InfoQuest Limited

27 ก.ค. 64

แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ อาชีวะอุบลฯ รังสรรค์ ผลงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” บนก้อนน้ำแข็งอย่างงดงาม ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำทีมแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ณ…

InfoQuest Limited

27 ก.ค. 64

Thailand Training Center ( T.T.C.) เปิดอบรมหลักสูตร Install and Upgrade Workshop

หลักสูตร Oracle Database : Install and Upgrade Workshop นี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเพื่อช่วยคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จะสอนวิธีสร้างฐานข้อมูลcontainer database and…

InfoQuest Limited

27 ก.ค. 64

จุฬาฯ ประสานกระทรวง อว. และ ทปอ. ปรับลดค่าเล่าเรียนเพิ่มให้นิสิตจากโควิด-19

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจุฬาฯ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์แนวทางที่…

InfoQuest Limited

27 ก.ค. 64

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ระดมทุนบริจาคอาหารกล่องมอบบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดีในช่วงวิกฤติ COVID-19

ในยามที่ทุกคนอยู่ด้วยความยากลำบาก ดังเช่นในช่วงวิกฤติ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบมากมายทั้งทางสุขภาวะ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่ในขณะนี้ สิ่งเดียวที่จะทำให้สังคมอยู่รอด คือ ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่…

InfoQuest Limited

27 ก.ค. 64

สุดเจ๋ง ! นศ.อาชีวะสุราษฎร์ธานี คิดค้นเกม “น้องจุกผจญภัย” เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง

นายภูมัย เฉลิมนนท์ นักศึกษาชั้นปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เล่าว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20%…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2564 ตั้งแต่ระดับ ปวช. – ป.เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 2…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

BBA ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ Chulalongkorn Case Discovery 2021

ทีม Mercury นักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Chulalongkorn Case Discovery 2021…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

อาจารย์ มจพ. คว้ารางวัล BEST PRESENTATION จากงานประชุม ICRES 2021 ตอบโจทย์ การอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานวิจัย เรื่อง “Valorisation Wastes from Sugar Mill Plant and Water Supply Treatment Process as Alternative Materials for Ecological Ceramic Floor Tiles” รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64
1 2 3 165