สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรมUpskill “สปาตะวันตก” ป้อนแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว…

thaipr.net

23 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566…

thaipr.net

23 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวลักขณา  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545…

thaipr.net

19 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักกา…

thaipr.net

18 ม.ค. 66

สนพ.จันทบุรี เข้าร่วมเวทีพิจารณาโครงการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว

ผู้อำนวยการ สนพ.จันทบุรี เข้าร่วมเวทีพิจารณาโครงการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว โดยเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ครั้งที่…

thaipr.net

18 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0 (Gig Worker) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิส…

thaipr.net

16 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยนางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน หัวหน้าฝ่ายประเมินรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) ระดับ 1…

thaipr.net

12 ม.ค. 66

สนพ.แพร่ ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยนางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน หัวหน้าฝ่ายประเมินรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

10 ม.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ในด้านหลักสูตรการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง…

thaipr.net

28 ธ.ค. 65
1 5 6 7 8 9 201