สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (30 ชม.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน…

thaipr.net

14 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์…

thaipr.net

9 ธ.ค. 65

สนพ.แพร่ ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการประชุนประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล…

thaipr.net

7 ธ.ค. 65

สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย    เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ   สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรอ…

thaipr.net

2 ธ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ปิดฝึกอบรมหลักสูตร “บาริสต้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 1

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

สนพ.อำนาจเจริญ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านการทดสอบฯ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย​เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส​ใน​การประกอบอาชีพวิถีใหม่ หลักสูตร “การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก” “

หลายเขตพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทได้เกิดอุทกภัย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินและพื้นที่สาธารณะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทจึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาฝึก…

thaipr.net

29 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ปิดฝึกอบรม “หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” รุ่นที่ 1/2566

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร…

thaipr.net

28 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย​เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส​ใน​การประกอบอาชีพ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก “

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป…

thaipr.net

25 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 4 จ.พังงา

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ…

thaipr.net

23 พ.ย. 65
1 3 4 5 6 7 196