สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นางปราณี บุญประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน…

thaipr.net

7 มิ.ย. 66

สนพ.แพร่ ออกให้บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องยนต์เล็กการเกษตร รถจักรยานยนต์ ให้กับผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยนางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ครูฝึกฝีมือแรงงาน และผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11/2566

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้กับแรงงานนอกระบบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งร…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 11/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พัฒนาฝีมือช่างไฟชุมชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มทักษะช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในชุมชน วันที่ 29 พฤษภาคม…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเเรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

26 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเเรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้สูงอายุ)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเเรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาช…

thaipr.net

24 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 10/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสุพัตรา ทองม่วง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน…

thaipr.net

24 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2566

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดการฝึกอบรมตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองร…

thaipr.net

16 พ.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 10/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เพิ่มทักษะ สร้างอาชีพช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รองรับพลังงานทางเลือกสู่ยุคค่าไฟแพง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพ…

thaipr.net

16 พ.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเร่งฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตร…

thaipr.net

15 พ.ค. 66
1 4 5 6 7 8 210