สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ ม.ราชภัฎรำไพพรรณี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชน และสื่อความหมายท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรนักเล่าเรื่องชุมชน…

thaipr.net

2 พ.ย. 65

สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ กฟภ.จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2565 และ 28 ตุลาคม 2565 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1…

thaipr.net

1 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม…

thaipr.net

1 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจติดตามผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผู้ประกอบอาชี…

thaipr.net

31 ต.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการทำเบเกอรี่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำเบเกอรี่ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่…

thaipr.net

31 ต.ค. 65

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็…

thaipr.net

31 ต.ค. 65

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย)

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่…

thaipr.net

31 ต.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 1/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม…

thaipr.net

28 ต.ค. 65

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโปรโมชั่น เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ย ยาวถึงปี พ.ศ.2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโปรโมชั่น เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ย ยาวถึงปี พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือนายจ้างในการ Up Skill พนักงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนา…

thaipr.net

28 ต.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เข้าตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เข้าตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นการตรวจทั่วไป จำนวน 2 แห่ง…

thaipr.net

28 ต.ค. 65
1 2 3 4 5 191