สนพ.จันทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีมอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถจัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร…

thaipr.net

16 พ.ย. 65

สนพ.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุ…

thaipr.net

16 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.…

thaipr.net

16 พ.ย. 65

สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ โรงแรมเจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างการบริการที่ประทับใจ ให้กับพนักงานโรงแรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ โรงแรมเจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร การสร้างการบริการที่ประทับใจให้กั…

thaipr.net

15 พ.ย. 65

สนพ.จันทบุรี ออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ของสวท. จันทบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ของสวท. จันทบุรี ซึ่งออกรายการทางสถานีวิทยุ F.M . 90.25 MHz. และ A.M . 1125 KHz ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.10 – 07.00 น.…

thaipr.net

14 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) หลักสูตรการจักสาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) หลักสูตรการจักสาน (30 ชั่วโมง) เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผ…

thaipr.net

14 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม…

thaipr.net

14 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานทั่วไป…

thaipr.net

14 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 10 ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง สร้างโอกาสภายหลังพ้น

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้มอบหมายให้นายยุทธภูมิ บุญกระสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ หนูไพยันต์ และนายพลวรรธน์ กะลาสี…

thaipr.net

11 พ.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษัทโตโยต้าชัยภูมิ จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์  อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษัทโตโยต้าชัย…

thaipr.net

2 พ.ย. 65
1 2 3 4 191