สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล  อุบลกุล รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมี  นายปรีชา  แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11…

thaipr.net

5 ก.ย. 65

สพร. 16 นครปฐม ยกระดับผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน หลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ (36 ชม.)

ในโอกาสตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครปฐม รอบที่ 3 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางดรุณี นิธิทวีกุล) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก…

thaipr.net

5 ก.ย. 65

สพร. 16 นครปฐม ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในสาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการ บจก. อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME…

thaipr.net

2 ก.ย. 65

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร. 16 นครปฐม จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 23/2565 จำนวน 19 คน…

thaipr.net

30 ส.ค. 65

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนร่วมกันเพื่อสร้างกำลังแรงงานที่มีสมรรถนะและมีทักษะที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่แ…

thaipr.net

29 ส.ค. 65

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานประจำปีงบประมาณ 2565

นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 24 ส.ค.65 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19…

thaipr.net

25 ส.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 3 : (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ณ…

thaipr.net

24 ส.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ให้กับช่างในสถานประกอบกิจการและช่างทั่วไป จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคา…

thaipr.net

24 ส.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาทักษะฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ จัดทำขาเทียมส่งมอบให้คนพิการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานให้กับคนพิการ ทำจากฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการที่สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขาเทียมคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่าที่มีตอขาซับซ้อน 30…

thaipr.net

22 ส.ค. 65

สพร. 16 นครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมจัดบูธให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ…

thaipr.net

18 ส.ค. 65
1 3 4 5 6 7 34