สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 3 คน และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเมินเดือนตุลาคม 2565X

สำหรับผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ

สาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

  1. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  2. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
  3. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
  4. ช่างเชื่อมแม็ก
  5. ช่างเชื่อมทิก

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทร. 0863063192

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี