สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เร่งขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)” รุ่นที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และผู้ที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์ส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และส่งเสริมการจ้างงานในภาคบริการ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การใช้แอปพลิเคชัน การเก็บและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การขับขี่สำหรับขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน  (18 ชั่วโมง) 

ปัจจุบันธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะดีขึ้น แต่ธุรกิจดังกล่าวยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีบทบาทสำคัญในภาคบริการของไทย ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าหรือ Rider สูงตามไปด้วย ทั้งการให้บริการขนส่งอาหาร สินค้า เอกสาร และการบริการรับส่งอื่น ๆ ประกอบกับเป็นอาชีพมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและมีเวลาทำงานที่อิสระและยืดหยุ่น จึงมีแรงงานและประชาชนทั่วไปสนใจประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และพร้อมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง