สพร.19 เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน พร้อมสวมหน้ากากอนามัยสีขาว และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 9 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่