โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลมอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในงาน Thailand Research Expo 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา