วช. หนุนทีมวิจัย ม.อ. พัฒนาศักยภาพการกักเก็บข้อมูลคาร์บอน ของป่าชายเลนและหญ้าทะเลตามธรรมชาติและปลูกบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU จัดงานเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคาร โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

เก็บตกมาฝาก!! สำหรับกิจกรรมการเสวนาวิชาการ Building Tech Forum 2023 งานเสวนานวัตกรรมงานอาคารกับวิทยากรที่เป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญด้านงานอาคารของประเทศ  ที่จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

MOU ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระปกเกล้า

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบมหมายให้ ผศ.ดร.ปรียนันท์…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่คลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียนให้แก่โรงเรียนรอบคลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง ได้แก่…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่! ซัมซุงชวนเยาวชนรวมทีมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ใน โครงการ Solve for Tomorrow 2023 แข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน

กลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่! ซัมซุงชวนเยาวชนรวมทีมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ใน โครงการ Solve for Tomorrow 2023 แข่งขันไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มิถุนายน…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

ม.มหิดลร่วมพัฒนา AI เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้ง ถือเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางทุกคนที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับประเทศปลายทางในแง่มุมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทางอย่างถี่ถ้วน ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวด้านสุขภาพ…

thaipr.net

31 พ.ค. 66

บันทึกความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา แคนเทอร์เบอรี นิวซีแลนด์ – โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง 13 สถาบันการศึกษาจากเขตภูมิภาคแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ และ 9 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

โฉมหน้าเยาวชนคนเก่ง คว้ารางวัล จากการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน “PBL”

การแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning (PBL) Thailand Green Mech contest 2023 เมื่อที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอด…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ “Researcher as PEER REVIEWER” มุ่งพัฒนางานวิจัยสู่ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในโครงการ “Researcher as PEER REVIEWER”เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์มุ่งสู่การพ…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

จันทรเกษม ลงนามความร่วมมือกับ ESE Wellness Center เปิดตัว SENIOR LOUNGE

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ลงนามความร่วมมือกับ ESE Wellness Center และร่วมเปิดตัว SENIOR LOUNGE ศูนย์บริการส่งเสริมสุขภา…

thaipr.net

30 พ.ค. 66
1 2 3 4 5 658