ม.มหิดล ชี้วัคซีน COVID-19 เสี่ยงต่ำกว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เตือนงดสัมผัส-ใส่หน้ากากอนามัย ลดแพร่เชื้อช่วงเทศกาลหยุดยาว 10 – 15 เมษายน 2564

ปัจจุบันโลกมีวัคซีน COVID-19 ใช้กันแล้ว และพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ยังต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

นศ.ธุรกิจแฟชั่น DPU คว้า 3 รางวัลประกวดเครื่องแต่งกาย Nu Outfit Design Competition 2021

“ฮั่น” สรชาติ พานิช นักศึกษาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 3 รางวัลการประกวดเครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

เกรียนไซเบอร์ ปี 2  ปลื้มใจ “วัยเกรียนอาชีวะ”

เกรียนไซเบอร์ ปี 2  ปลื้มใจ “วัยเกรียนอาชีวะ” รู้ – ใช้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ถูกต้องเหมาะสม “เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2” ดีใจเด็กอาชีวะวัยเกรียน ตระหนักรู้และใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางอย่างถูกต้องและเหมา…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

“SIBA” เปิดภาคสมทบออนไลน์ ปวส.เน้น”สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก” ส่งเสริม – เพิ่มทักษะวิชาชีพคนทำงานทั้ง Upskill & Reskill

SIBA เปิดเรียนต่อภาคสมทบออนไลน์ ระดับ ปวส.จับกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพโดยตรง เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ เผยเป็นหลักสูตรเดียวที่ส่งเสริมทั้งการเพิ่มทักษะ Up Skill & Re Skill เน้น…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

ทีม Kidney in a Box จากวิศวะมหิดล คว้ารางวัล SCG Bangkok Business Challenge Thailand 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Kidney in a Box ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมอุ…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

SPU จับมือ The St. Regis Bangkok Hotel MOU ปั้นบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจการบริการ แบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย Sripatum International College จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ โรงแรม เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  โดยมี ผศ.ดร.วิรัช…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

กิจกรรมเพื่อการพัฒนา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม เชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจ ร่วมสมัครเป็น “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

นาย สุภัค เหล่าดี (กลาง)  ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด  (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตรา หัววัว-คันไถ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

นิติศาสตร์ SPU ฉลองปีใหม่ไทยแบบ New Normal “สงกรานต์ ออนไลน์ ๒๕๖๔”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์ ออนไลน์ ๒๕๖๔” DYNAMIC ฝุดๆ สำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

ม.มหิดล วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ “เพอรอฟสไคต์” สำหรับใช้ในอาคาร ประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่…

InfoQuest Limited

7 เม.ย. 64
1 2 3 4 112