วิศวฯ หัวการค้า พาธุรกิจ ฝ่าโควิด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเตรียมพบกับ งาน #เสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ ” วิศวฯ หัวการค้า พาธุรกิจ ฝ่าโควิด ” ร่วมพูดคุยไปพร้อมกันกับ ดร.มณิสรา บารมีชัยและศิษย์เก่าวิศ…

InfoQuest Limited

15 มิ.ย. 64

ม.มหิดล ให้ความเชื่อมั่น ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 บุคลากร และนักศึกษา พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และให้บริการประชาชน

ทุกชีวิตจำเป็นต้องมีการปรับตัว จึงจะสามารถอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ เป็นหลักการเดียวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับตัวสร้างภูม…

InfoQuest Limited

15 มิ.ย. 64

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนระดับ Early Years อายุ 2-5 ปี สามารถเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือรับเงินค่าเรียนคืนเต็มจำนวน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้โรงเรียนฯ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบออนไลน์ในบางช่วง ทางโรงเรียนฯ เข้าใจดีว่านักเรียนระดับ Early Years ที่อาจประสบปัญหาในการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะหากไม่มีผู้ใหญ่คอยช่…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ครบรอบปีที่ 58

ขอเชิญชวนบุคลากร หรือศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  ม.หอการค้าไทย เข้าร่วมพิธีวันครบรอบวันสถาปนา “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ปีที่ 58” โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564ตั้งแต่เวลา 09.19 น.…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

ม.หอการค้าไทย หนุนนศ. ท่องเที่ยว-ทำงานต่างประเทศ เสริมประสบการณ์จริงระดับโลก

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หอการค้าหนุนนศ. ท่องเที่ยวและทำงานต่างประเทศ เสริมประสบการณ์จริงระดับโลก Work and Travel หรือที่หลายคนรู้จักกันว่า WAT โครงการแบบนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรเป็นโครงการแลกเปลี่ยนว…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

สุดยอด!‘อธิการฯจำเก่ง’ นศ.เป็นหมื่น ยังจำได้ ‘ม.กรุงเทพธนบุรี’ จัด ‘ปฐมนิเทศออนไลน์’ พร้อมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 “คุณแม่อธิการฯ” จำเก่ง แม้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคน แต่ยังสังเกตเห็นนักศึกษาที่คุ้นหน้าคุ้นตา สามารถพูดคุย…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 วช.

แม้ในปัจจุบันโลกกำลังถูกคุกคามด้วยภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ “โรคมะเร็ง” ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกในอันดับต้นๆ ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

ม.มหิดล ปลูกฝัง “ความเป็นเจ้าของสุขภาพ” แก่ประชาชนด้วยหลักการสาธารณสุขมูลฐานโลกยุคใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันบริการสาธารณะแห่งสหประชาชาติ” (United Nations Public Service Day) เพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ให้บริการประชาชน ซึ่ง “การมีสุขภาพดี…

InfoQuest Limited

14 มิ.ย. 64

บทความ : Industry Transformation Practice and Case

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 40  ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ชั้น…

InfoQuest Limited

11 มิ.ย. 64

เรียนแพทย์ที่ม.อันดับ 1 ในรัสเซีย กับ Kursk State Medical University (KSMU)

รับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ ณ ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงการทำงานหลังเรียนจบกับ Associate Professor Dr. Mohamad Chahine,Director of International Medical Institute,Kursk State Medical…

InfoQuest Limited

11 มิ.ย. 64
1 2 3 4 147