สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 เวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีไอเดียทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำเสนอผลงานแข่งขันเพื่อชิงรางวัล…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ “เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์”

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชีย…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป “การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์” (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ – 19 มิ.ย. 66

สัญญาณต่างๆในร่างกายมนุษย์ นับเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อวงการสุขภาพการแพทย์ยุคใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโน…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

ม.มหิดลเรียนรู้วัฒนธรรมจากอาหาร เพิ่มค่ามรดกสำรับครอบครัว

เมนูอาหารที่สืบทอดกันมาของครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็น “ขุมทอง” สร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

ม.ศรีปทุม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๖

วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

ม.ศรีปทุม มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สน.บางเขน เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน

(เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566)  อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่ พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์…

thaipr.net

2 มิ.ย. 66

OKMD จับมือ กสศ. ผลักดัน Mobile learning นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของ OKMD ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ร่วมกับ กสศ.…

thaipr.net

1 มิ.ย. 66

กระทรวงเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 มุ่งขับเคลื่อนเกษตรไทยเป็นผู้นำระดับนานาชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิเกษตราธิการ และ สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ถือเป็นหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็…

thaipr.net

1 มิ.ย. 66

ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย มนุษย์เงินเดือน กับหลักสูตรการเงินใหม่ทันสมัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  รับมอบใบรับรองมาตรฐานหลักสูตรใหม่ขั้นสูง ในโครงการตังค์โต จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับหลักสูตร “เตรียมตัวธุรกิจและการเงินสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย…

thaipr.net

1 มิ.ย. 66

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ The Top-ranked Business School with Triple Crown Accreditation ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จาก 3 สถาบันระดับโลกและจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของไทย…

thaipr.net

1 มิ.ย. 66
1 2 3 4 659