สนพ.หนองคาย ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3 สาขา 1)…

thaipr.net

30 ก.ย. 65

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร

นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบหมายนางวรัญญา  รุ่งเรือง  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนิ…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

สนพ.อำนาจเจริญ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึก (ฝึกในสปก.) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Older person caregiver)…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ส่งเสริมอาชีพผู้ผระกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Rider)

นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เป็นประธาน เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

โรงเรือนต้นแบบในโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำ

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน พร้อมด้วย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ นาย สิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝี…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่งสินค้า (Rider)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับข…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร

26 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดโครงการคลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปี 2565 เพื่อให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมกับนางสาวกนกพร ณ ลำปาง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

สุรินทร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ. 2565-2570

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมงานสุรินทร์ โมเดล เฟส 2 กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “มหกรรมค้าชายแดน สุรินทร์ โมเดล เฟส 2” ออกหน่วยจัดนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ นำผลงานเด่นด้านการเพิ่มผลิตภาพผ้าไหมสุรินทร…

thaipr.net

26 ก.ย. 65
1 2 3 185