สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 14/2566

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ นายอำเภอสูงเม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ให้การต้อนรับนายธาตรี บุญมาก…

thaipr.net

18 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีตานสลากข้าวหม้อ หนึ่งเดียวในโลก

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมสืบสานประเพณีตานสลากข้าวหม้อ หนึ่งเดียวในโลก โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept”

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และนางสุพัตรา ทองม่วง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) จังหวัดแพร่ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ นางแสงเดือน สมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการกจัดเก็บข้อมูลความจำเ…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่

นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…

thaipr.net

29 ส.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

นางสาวเพชรวรรณ  นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางสาวอภิญญา  กันทะวงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชก…

thaipr.net

29 ส.ค. 66

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบเครื่องทำมาหากินกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

วันที่ 21 ส.ค.66 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม 20 คน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิส…

thaipr.net

21 ส.ค. 66
1 2 3 210