สนพ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมช่างไฟฟ้ามีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสู่ Safety Thailand

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและความปลอดภัยด้านการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน…

InfoQuest Limited

26 พ.ค. 65

เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ สาขาการเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุขุม นันททรัพย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมการฝึกอาชีพเสริมกลุ่มผู้สู…

InfoQuest Limited

26 พ.ค. 65

สนพ.หนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างการรับรู้แก่สถานประกอบกิจการหนองคาย ด้าน พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) เข้าตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์ภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)…

InfoQuest Limited

26 พ.ค. 65

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จำกัด  ได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนตามประกาศข้อ 7  ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการพั…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

ประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า  จำนวนทั้งสิ้น  11  คน ในวันที่  18  พฤษภาคม  2565  ประกอบด้วยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

สนพ.แพร่ เปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขา…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกทักษะด้านอาชีพ หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

ช่างไฟฟ้าหนองคาย เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบอาชีพ ถูกกฎหมาย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานใหม่และแรงงานทั่วไป ที่ประกอบอาชีพด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน…

InfoQuest Limited

24 พ.ค. 65

สนพ.เพชรบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1  วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายนิกร  นิ่มสาย  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี)  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565…

InfoQuest Limited

24 พ.ค. 65

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา “ผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1” บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตร…

InfoQuest Limited

24 พ.ค. 65
1 2 3 155