สนพ.แพร่ เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรมโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรม โครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่…

InfoQuest Limited

28 ต.ค. 64

สนพ.แพร่ ชี้แจงและเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565  

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่ว…

InfoQuest Limited

28 ต.ค. 64

สนพ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ รายการ “รอบรู้เรื่องแรงงาน”

28 ตุลาคม  2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายอุดร  โพธิ์คำ  ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 พร้อมด้วยนางสาวเกศินี ธรรมปัทม์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ…

InfoQuest Limited

28 ต.ค. 64

สนพ.ลพบุรี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าและช่างแอร์

27 ต.ค.64 สนพ.ลพบุรี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่พนักงานบริษัทและผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็…

InfoQuest Limited

27 ต.ค. 64

ผู้ว่าฯ หนองคาย นำทับขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 65

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13. 30 น. จังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ…

InfoQuest Limited

27 ต.ค. 64

ประกาศรับสมัครวิทยากรเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจเป็นวิทยากรอบรม หรือเป็นวิทยากรอยู่แล้ว มีหลักสูตรอบรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการและการท่องเที่ยว,โลจิสติกส์,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเ…

InfoQuest Limited

26 ต.ค. 64

สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรองรับการทำงานทักษะ…

InfoQuest Limited

26 ต.ค. 64

สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ…

InfoQuest Limited

26 ต.ค. 64

อบรม “ช่างบันดาลไฟ” หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง)

25 ต.ค. 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกันจัดอบรม “ช่างบันดาลไฟ” หลักสูตรการฝึกยกระดั…

InfoQuest Limited

26 ต.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยได้ส่งมอบสุขาลอยน้ำ จำนวน 1 หลัง ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่ากา…

InfoQuest Limited

25 ต.ค. 64
1 2 3 93