พิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และ “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น…

InfoQuest Limited

8 มี.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 25 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแร…

InfoQuest Limited

8 มี.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2564 ณ…

InfoQuest Limited

8 มี.ค. 64

สนพ.มหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน…

InfoQuest Limited

5 มี.ค. 64

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมทักษะฝีมือคนพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ ด้วยการส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในงานแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับภาค มีนายวรเชษฐ์ บัวเชย…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาช…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

สนพ.ลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ สาขาจักสานผลิตภัณฑ์

3 มี.ค. 64 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 20 คน  ณ หมู่ที่ 2 ต.หนองเต่า…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

ถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มีนาคม…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64

จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น. ที่หอประชุมศรีอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

InfoQuest Limited

3 มี.ค. 64

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564

คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และในปีนี้วันที่ 2 มีนาคม  2564…

InfoQuest Limited

3 มี.ค. 64
1 2 3 35