มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี จ.ขอนแก่นพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

ยผ.บูรณาการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลุยตรวจความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม-ตลิ่งริมแม่น้ำ ตั้งรับฤดูฝน ปี 65

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานทั่วประเทศ ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากและปริมาณฝนที่จะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน…

thaipr.net

25 ส.ค. 65

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

thaipr.net

16 ส.ค. 65

ยผ. นำร่อง ‘ระบบยื่นขอใบอนุญาตฯ ออนไลน์’ เตรียมเปิดใช้งานกับเทศบาลนครทั่วประเทศ 3 ตุลาคม 65

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคารของประเทศไทย และรับผิดชอบดูแลการออกข้อกำหนดปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้อาคารมีความมั่นค…

thaipr.net

1 ส.ค. 65

ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เร่งบูรณาการ – เสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เร่งบูรณาการเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือ เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ…

thaipr.net

20 ก.ค. 65

กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้กรมโยธาฯ ยกเลิกโครงการก่อสร้างเ…

thaipr.net

23 มิ.ย. 65

ยผ.เร่งกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง จังหวัดเชียงราย กว่า 3 พันไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ – รับมือฤดูฝน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา…

thaipr.net

31 พ.ค. 65

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งผลักดันโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งผลักดันโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง…

thaipr.net

20 พ.ค. 65

มท.2 ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดมข้อคิดเห็นทุกภาคส่วน​ ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระด…

thaipr.net

17 มี.ค. 65
1 2 3 4