วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWAM) ยื่นไฟลิ่งให้ วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน…

thaipr.net

30 ก.ย. 65

ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่งหุ้นกู้ วินด์ เอนเนอร์ยี่ มูลค่าเสนอขายรวม 3,000 ล้านบาท

8 โบรกฯ ร่วมเสนอขาย มั่นใจนักลงทุนสนใจเหตุให้ผลตอบแทนจูงใจ 6.25% ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่งหุ้นกู้ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้สำรองอีก 1,000 ล้านบาท…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63