บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 12 ซ้อน กับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 ตั้งแต่ปี 2553-2565

คุณธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

คุณธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)เข้าร่วมรับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทางธานี จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทฯได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2565

ที่มา: พรีเมียร์ โพรดักส์