NER ลงนามซื้อขายยาง

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ ลงนามสัญญาซื้อขายยาง ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง กับการยางแห่งประเทศไทย โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ซ้ายสุด) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

ที่มา: ธามดี พลัส

Symbol: NER