จำเป็นต้องใส่ “หน้ากากสองชั้น” เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

จำเป็นต้องใส่ “หน้ากากสองชั้น” เพื่อป้องกันโควิด-19 หรือไม่?

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าหน้ากากอนามัยปกติสามารถป้องกันเชื้อไวรัสจากละอองฝอยน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อได้มากถึง 95% แต่ต้องสวมใส่อย่างถูกวิธี โดยให้ขอบหน้ากากแนบสนิทกับใบหน้าลดช่องว่างให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณข้างแก้มและจมูก เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน โดยไม่จำเป็นต้องสวมทับสองชั้น แต่หากสวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธี หรือมีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อลดลงเหลือเพียง 41.3% เท่านั้น

แต่หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดนาน เช่น รถตู้โดยสาร หรืออยู่ในที่ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างน้อย 1 เมตร หรืออยู่ในที่ที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงสูง การสวมหน้ากากสองชั้นจึงจะเป็นทางเลือก แต่ย้ำว่าต้องสวมใส่ให้ถูกวิธี โดยให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ชั้นแรก แล้วสวมทับด้วยหน้ากากผ้า จะช่วยเพิ่มความกระชับสามารถกรองเชื้อโรคได้มากขึ้น และให้ตรวจสอบว่าหายใจได้สะดวกหรือไม่

ทั้งนี้การสวมหน้ากากแบบผิดประเภท เช่น สวมหน้ากากอนามัยซ้อนกัน 2 ชั้น, สวมหน้ากาก N95 ก่อนแล้วสวมทับด้วยหน้ากากอื่นๆ หรือสวมหน้ากากผ้าก่อนแล้วสวมทับด้วยหน้ากากอนามัย นอกจากจะไม่ช่วยเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันแล้ว ยังอาจส่งผลให้ผู้สวมใส่อึดอัด หายใจไม่ออก และอาจเป็นลมได้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง

Symbol: RAM