สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย​เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส​ใน​การประกอบอาชีพ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก “

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้รับการฝึกเรียนรู้ขั้นตอน และฝึกทักษะการนำเส้นพลาสติกมาถักเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางมลิวรรณ อ่อนเลิศ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท