สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน และนโยบายของจังหวัด โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย