คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมี ผศ.ดร. บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม  พิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์  ธีระพล ติรวศิน  สาธิต เหล่าสุวรรณ อภิชาติ ใจงาม และ สุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ที่มา: โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์