ดอยคำ ร่วมบริจาคกล่องกระดาษผลิตเตียงสนาม ให้ผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 พร้อมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้ พบว่ามีผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในขณะที่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ จึงต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคธุรกิจ เพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันโดยบริจาคกล่องกระดาษมอบให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCGP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม ผ่าน ร้านดอยคำ ทุกสาขา เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม และแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป โดยยอดบริจาคครั้งนี้เป็นยอดระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 440 กิโลกรัม

ในขณะเดียวกัน ดอยคำ ยังร่วมสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยส่ง มอบกำลังใจผ่านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บางซื่อ

และยังมอบสิทธิพิเศษให้กับ ผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน รับฟรี ผลไม้อบแห้ง(ซองเล็ก) จำนวน 1 ซอง ต่อ 1 ท่าน อาทิ ฝรั่งอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุ่มฯ โดยนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงด้วยตนเอง ที่ ร้านดอยคำ ทุกสาขา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ที่มา: ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร