อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในเวทีโลก…กลุ่มทรู คว้ารางวัล “The European Award for Best Practices 2020 – Gold Class” บทพิสูจน์องค์กรคุณภาพต้นแบบ

กลุ่มทรู รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากเวทีระดับโลกอีกครั้ง คว้า “The European Award for Best Practices 2020” ในประเภท Gold Class ที่ European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่ดี ภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ตอกย้ำความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมและชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มทรู ได้รับการพิจารณาจากสถาบันระดับโลก อย่าง European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้รับรางวัล “The European Award for Best Practices 2020” ระดับ Gold Class อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมนานาชาติ ในฐานะองค์กรต้นแบบที่มีการดำเนินธุรกิจที่ดี สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย และนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ”

“ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจต่อเนื่อง หลังจากที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ได้เป็นองค์กรแรกของไทยในรอบ 8 ปีที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) รวมถึงเป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปีที่ได้รับรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563 แห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (Global Performance Excellence Awards 2020) และครั้งนี้ ขอขอบคุณ ESQR ที่มอบรางวัล The European Award for Best Practices 2020 ให้แก่กลุ่มทรู ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ทุกคน มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่คนไทยและสังคมไทยตลอดไป” นายมนัสส์ กล่าวสรุป

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

Symbol: TRUE