โรงงานน้ำตาล ขอ กอน.เปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบวันที่ 10 ธ.ค. เร็วกว่ากำหนดเดิม จับมือชาวไร่อ้อยร่วมลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามแผน

โรงงานน้ำตาล ทำหนังสือยื่น กอน. ขอเลื่อนกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 เป็นวันที่ 10 ธค. เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม พร้อมกางแผนแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ หวังลดให้เหลือไม่เกิน 20% ตามนโยบายภาครัฐ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กอน. เพื่อพิจารณาเลื่อนกำหนดวันเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 เป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เร็วขึ้นจากเดิมที่ กอน. มีมติให้โรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ด้วยปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้จะมีประมาณ 70 ล้านตัน ลดลงจาก 75 ล้านตันอ้อยในปีก่อนหน้า ทำให้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลต้องวางแผนกับชาวไร่คู่สัญญา เพื่อบริหารจัดการด้านการจัดเก็บผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำตาลให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) สูงสุด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรม ทั้งแก่ชาวไร่จะมีรายได้ที่ดีจากการเพาะปลูกอ้อย และยังช่วยให้โรงงานสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตน้ำตาลให้มีประสิทธิภาพในอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและพยายามตอบสนองนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่ ซึ่งมีเป้าหมายลดอ้อยไฟไหม้ในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ เหลือไม่เกิน 20% โดยในช่วงก่อนการเปิดหีบอ้อยนั้น ฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลแต่ละแห่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจแก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาและสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพกำลังการผลิตของโรงงานในการรับอ้อยเข้าหีบเพียงพอ จึงไม่จำเป็นที่ชาวไร่จะเร่งจัดเก็บผลผลิตด้วยวิธีการเผาอ้อยซึ่งไม่เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลย

“3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ทำหนังสือขอเลื่อนการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปีนี้เร็วขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้เป็นเอกภาพ หลังจากโรงงานได้ร่วมวางแผนกับชาวไร่คู่สัญญาในการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสอดคล้องความสามารถการหีบของโรงงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยสดเข้าหีบสกัดเพื่อให้ได้ยิลด์ที่ดีและสร้างรายได้จากการเพาะปลูกให้แก่ชาวไร่ได้สูงสุด” นายปราโมทย์ กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย