รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 1/2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2565

สมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565)

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra-mou165

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี