มบส.ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ รร.มัธยมสาธิตฯ คว้ารางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” วันภาษาไทยแห่งชาติ 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแมน คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อดีตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มบส. ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น “รางวัล 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 : ศาสตร์ ศิลป์ ภาษา เพลาฟ้าหลังฝน จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

อนึ่ง การมอบรางวัลครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ ศ.ดร.คิม ฮง คู อธิการบดีมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และ นายแมน  คล้ายสุวรรณ  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด