สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมหารือ อย. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชง

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบและหารือกับ นายแพทย์วิทิต…

InfoQuest Limited

9 ก.ย. 64

เปิดตัว “สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย” รวมตัวจริงผู้ประกอบการขับเคลื่อนกัญชง สู่พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงแห่งประเทศไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการจากการผนึกกำลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ…

InfoQuest Limited

10 พ.ค. 64