สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมหารือ อย. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์กัญชง

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบและหารือกับ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอคำแนะนำการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์พื้นเมือง การขออนุญาตปลูกเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ทั้ง Hemp Fiber, Hemp Seed และ Hemp CBD ในนามสมาคมฯ โดยท่านรองเลขาธิการฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: Vision On Co., Ltd.