วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายขับเคลื่อนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ. จับมือ 30 หน่วยงานสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง…

thaipr.net

29 มี.ค. 64

วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD

วศ.เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการ หารืองานวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภค กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย…

thaipr.net

12 มี.ค. 64

วศ.อว. ยกทีมนักวิทย์เยี่ยมชมแลปกัญชา-กัญชง วพ.

วศ.อว. ยกทีมนักวิทย์เยี่ยมชมแลปกัญชา-กัญชง วพ. หวังสร้างความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารสำคัญเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจใหม่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)…

thaipr.net

12 มี.ค. 64

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU มูลนิธิ ณภาฯ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. MOU มูลนิธิ ณภาฯ ต่อยอดการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรและหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)…

thaipr.net

12 มี.ค. 64

พช.ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มรอรับโควิด-19 ผ่อนคลาย

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ช่วยชุมชมชนออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้…

thaipr.net

8 ก.พ. 64

130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน.มุ่งสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล

130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ วทน.มุ่งสู่องค์กรชั้นนำระดับสากล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ครบรอบ 130 ปีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์…

thaipr.net

1 ก.พ. 64

PM 2.5กับสุขภาพที่ต้องดูแล

ฝุ่น PM 2.5 คือคำว่า PM (พีเอ็ม) ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหน่วยวัดคือ ไมครอน หรือไมโครเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ…

thaipr.net

25 ม.ค. 64

วศ.เร่งพัฒนาห้องทดสอบมาตรฐานรองรับ  PAPR  ฝีมือคนไทย

อว.โดย วศ.เร่งพัฒนาห้องทดสอบมาตรฐานรองรับ  PAPR  ฝีมือคนไทย ช่วยลดค่าจ่ายใช้ในการทดสอบจากต่างประเทศ ดร.กรธรรม สถิรกุล หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ…

thaipr.net

25 ม.ค. 64

วศ. ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน

วศ. ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ลดค่าบริการทดสอบและสอบเที…

thaipr.net

14 ม.ค. 64

วศ.เปิดระบบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำสำหรับผู้ทำมะพร้าวขาว

วศ.ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ แก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสีย ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาวผลิตมะพร้าวขาวทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ เปิดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำเป็นระบบต้น…

thaipr.net

14 ม.ค. 64
1 2 3 4