พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกเทคนิคการจักสานผลิตภัณฑ์จากกก สร้างอาชีพให้ชุมชน

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐก…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดฝึกการประยุกต์ระบบโซลาร์เซลล์เพื่องานการเกษตร

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา  ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างแอ…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดทดสอบวัดฝีมือช่างซ่อมรถยนต์

นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2564 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เร่งผลิตแรงงานช่างเชื่อมหนุนผู้ประกอบการ

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐก…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เร่งพัฒนาศักยภาพช่างไฟฟ้า สร้างงาน สร้างอาชีพ

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…

thaipr.net

14 ธ.ค. 63

สนพ.เพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยมีนายเมธี  เมืองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการทดสอบของศูนย์ทดสอ…

thaipr.net

9 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา ทิพย์โอสถ หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ…

thaipr.net

9 ธ.ค. 63

โครงการให้ทุนสร้างอาชีพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแล การดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมการันตีการมีงานทำ  สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุร…

thaipr.net

8 ธ.ค. 63
1 201 202 203 204 205 210