สนพ.พช.ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวภารกิจของหน่วยงานและจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

สนพ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17 ธ.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวภารกิจของหนาวยงานและจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.เขต1 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 120 คน เพชรบูรณ์ ณ…

thaipr.net

18 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดทดสอบวัดฝีมือ “ช่างแอร์บ้าน”

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบวัดฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ปร…

thaipr.net

17 ธ.ค. 63

สนพ.พช.ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวภารกิจและจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนขยายในสังกัด สพป.เขต1 เพชรบูรณ์

 สนพ.เพชรบูรณ์ วันที่ 16 ธ.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวภารกิจและจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.เขต1 เพชรบูรณ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน ณ…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ณ บ้านไม้ซางหนาม ตำบลห้วยโป่ง…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563  นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย​ เปิดเผยว่า สำนักงานได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1…

thaipr.net

16 ธ.ค. 63

สนพ.สระบุรี เปิดฝึกอบรมสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

15 ธ.ค. 63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2564 ให้กับแรงงานใหม่ จำนวน 20 คน ณ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ “ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ต้องมี License”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563     จำนวน 2 สาขา ดังนี้ 1. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและกา…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สนพ.พช.เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สนพ.เพชรบูรณ์ วันที่ 15 ธ.ค.63  ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการการฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.เขต1 เพชรบูรณ์ โดยมีนักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ณ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย สร้างงานสร้างอาชีพตัดผมให้ชุมชน

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดยกระดับการประกอบอาหารว่าง

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐก…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63
1 200 201 202 203 204 210