คณะผู้พิพากษา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ

คณะผู้พิพากษา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.มุกดาหาร.)โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึก สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนสว่าง…

thaipr.net

23 ธ.ค. 63

สนพ.สระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

thaipr.net

23 ธ.ค. 63

สนพ.สระบุรี ดำเนินการทดสอบช่างซ่อมรถยนต์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานส…

thaipr.net

23 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกเบเกอรี่ฟิวชั่น รับเทศกาลแห่งความสุข

นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น…

thaipr.net

23 ธ.ค. 63

สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ)…

thaipr.net

23 ธ.ค. 63

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สร้างการรับรู้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ และภารกิจ แก่ สปก.

ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรม ณ ทรีธารา…

thaipr.net

22 ธ.ค. 63

สนพ.เพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอาหารไทย ได้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ…

thaipr.net

21 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ  จำนวน 11 คน

thaipr.net

21 ธ.ค. 63

สนพ.มุกดาหารเข้าร่วมประชุมที่ประกันฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2563 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

thaipr.net

21 ธ.ค. 63
1 198 199 200 201 202 210