สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร อาชีพเสริม สาขาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย…

thaipr.net

25 ธ.ค. 63

วันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ “รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน”

วันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ “รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน” เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่จำเป็นของกระทรวงแรงงาน เรื่อง…

thaipr.net

25 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย ฝึกอบรม สาขา ช่างแต่งผมสตรีภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา  สีกะมุท  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ…

thaipr.net

25 ธ.ค. 63

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย   ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและ  การพาณิชย์ขนาดเล็ก…

thaipr.net

25 ธ.ค. 63

สนพ.แพร่ ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง ณ บ้านไโป่ง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบต่อภาคบังคับ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบต่อภาคบังคับในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการสานตะกร้าเชือกร่ม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2/2564 สาขาการสานตะกร้าเชือกร่ม จำนวน 30 ชั่วโมง ณ ศาลาวัดมหาโชค ตำบลแม่ยวม…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอ…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฯ และคณะ ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน

นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ โดยมี ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ…

thaipr.net

24 ธ.ค. 63
1 197 198 199 200 201 210