วว. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 “ระดับดีมาก”

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)    กล่าวว่า  วว. …

InfoQuest Limited

5 เม.ย. 65

วว. ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจเอเปค …  การจัดการขยะชุมชน & พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ได้รับอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย…

InfoQuest Limited

31 มี.ค. 65

วว. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี นำ วทน. บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นายสุรพงษ์   ปิยะโชติ…

InfoQuest Limited

25 มี.ค. 65

วว. /บริษัทฝาจีบฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมต่อยอดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) …

InfoQuest Limited

24 มี.ค. 65

วว. ขับเคลื่อน BCG  เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งภาคการเกษตร วิจัยพัฒนาเป็นกระถางเพาะชำย่อยสลายได้

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  มุ่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG…

InfoQuest Limited

21 มี.ค. 65

วว. จับมือพันธมิตรไทย-จีน พัฒนารถไฟความเร็วสูง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา 

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มิสเตอร์ จาง กวงจวิน  VICE minister of MOST China พร้อมด้วย มิสเตอร์ หาน จื้อเฉียง Ambassador Extraordinary…

InfoQuest Limited

15 มี.ค. 65

วว. /มรภ. ลำปาง ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ…

InfoQuest Limited

14 มี.ค. 65

วว. ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ” ประจำปี 2565 ณ จังหวัดนครพนม

พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ   องคมนตรี   ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ  ประจำปี 2565  และการประชุมเชิงวิชาการเ…

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 65

วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย ด้วย วทน.

การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อยู่บนพื้นฐานของ 4 + 1 ประกอบด้วย 4  สาขายุทธศาสตร์ คือ 1. เกษตรและอาหาร  2. สุขภาพและการแพทย์  3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ…

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 65

วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  ในส่วนของ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัต…

InfoQuest Limited

7 มี.ค. 65
1 2 3 4 5 26