สพร.12 สงขลา จับมือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่1

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2565 ณ อาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

วันที่ 23 พ.ค. 2565 นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ จำนวน 10 ทุนๆละ 4,000 บาท…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 3 คน และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุจำนวน…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

เชียงใหม่เตรียมพร้อม Up-Skill บาร์เทนเดอร์ รองรับเปิดตลาดแรงงานภาคการท่องเที่ยว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Up-Skill Bartender เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตำแหน่งงานบาร์เทนเดอร์ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

Up skill ทักษะการจัดการธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาศักยภาพแรงงานเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ฝึกยกระดับหลักสูตร การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าฯ

วันที่ 19 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการที่มายื่นขอหนังสือรับรองฯ ทดแทนฉบับเดิม…

InfoQuest Limited

20 พ.ค. 65

สพร.17 จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

นายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

สพร.17 ระยอง จัดรายการวิทยุแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จัดกิจกรรมไหว้ครูของผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

สพร.17 ร่วมกับ พมจ.ระยอง นำเด็กเด็กเรียนและผู้ปกครองศึกษาดูงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17 ระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา นำเด็กนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อและเด็กนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วก่อนปีการศึกษา2564…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

สพร.17 จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษา…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65
1 2 3 26