สพร.19 เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางณฐมน…

InfoQuest Limited

14 ต.ค. 64

จังหวัดระยองร่วมรับฟังการประชุมเพื่อขับเคลื่อน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” ปี 65

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรร…

InfoQuest Limited

12 ต.ค. 64

สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึ…

InfoQuest Limited

12 ต.ค. 64

สพร.19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 : สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 :…

InfoQuest Limited

29 ก.ย. 64

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อัพสกิลคนทำงานขั้นเทพ สร้างทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์

สิ้นสุดกันไปแล้ว สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress (30 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564 (รุ่น 1) และ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564…

InfoQuest Limited

8 ก.ย. 64

สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ยกระดับฝีมือเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ให้กับแรงงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ (30 ชั่วโมง) รุ่นที่1 ฝึกระหว่างวันที่…

InfoQuest Limited

7 ก.ย. 64

สพร.19 เชียงใหม่ เสริมทักษะกลุ่มวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝึกอาชีพเสริมทักษะพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ หลักสูตร  การตลาดออนไลน์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหาร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน…

InfoQuest Limited

6 ก.ย. 64

สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอาชีพ(เตรียมเข้าทำงาน) ฟรี 12 สาขา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 12 สาขา ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆตลอดหลักสูตร ได้แก่…

InfoQuest Limited

6 ก.ย. 64

สพร.17 ระยอง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง…

InfoQuest Limited

3 ก.ย. 64

ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 ให้แก่นักเรียน / นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 8 คน ณ…

InfoQuest Limited

3 ก.ย. 64
1 2 3 16