กิจกรรมเพื่อการพัฒนา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม เชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจ ร่วมสมัครเป็น “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกและอบรม “Mindful Creative Generation” ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma  Legacy  Centre) วัดป่าแก้ว จันทบุรี มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกและอบรม “Mindful Creative Generation”…

InfoQuest Limited

16 ก.พ. 64