กิจกรรมเพื่อการพัฒนา “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม เชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจ ร่วมสมัครเป็น “ผู้นำกิจกรรม” สร้างสรรค์การเรียนรู้คู่กับการฝึกสติในชีวิตประจำวัน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเท่าทันยุคสมัย ให้กับเยาวชนรุ่นเยาว์ (Mindful Creative Generation) ผ่านนิทานไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ (Mindful English Weekend School) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วัดสุทธิวราราม พร้อมรับทุนการศึกษาและใบประกาศ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564

กับนิทานออนไลน์ ไทย-อังกฤษ แฝงคติสอนใจ ตอน “The Two Birds” นกสองพี่น้อง

อบรม เช้าเสาร์ที่ 8 ถึง เย็นอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม (ค้าง 1 คืน)

ปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม ทุกเสาร์หรืออาทิตย์ (เช้า หรือ บ่าย)

ใบสมัครออนไลน์ mindgen.net/mg-2021-05

เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ผู้นำกิจกรรมภาษาอังกฤษ (Mindful English Learning) /ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ (Mindful Creative Activity)/ ผู้ช่วยสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ (Mindful Online Developer)/ ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการ (Mindful Creative Administrator)

พัฒนาทักษะ ความฉลาดทางอารมณ์ และ ความยืดหยุ่นทางความคิด (Emotional Intelligence and Mental Resilience) สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน (Effective Communication and Harmonious Cooperation) ทักษะภาษา เพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ (English Language Skills for Learning and Working) ความชำนาญด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนและการทำงาน (Technology Skills for Learning and Working

การสมัคร กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. หรือ ม. 6 มีอาจารย์รับทราบและให้การรับรอง สนใจพัฒนาทักษะต่างๆ และสนใจใช้ทักษะต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น บันทึกวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองสั้นๆ (ไทย-อังกฤษ 2-3 ประโยค) มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ในบางครั้ง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตลอด ตามวันเวลาที่ตกลงกัน

สิ่งที่ได้รับ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบประกาศ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำกิจกรรม เพื่อรับค่าตอบแทนสูงสุด 3,000 บาท ใบรับรองการทำงานให้กับ Mindful English Weekend School (กิจกรรมสร้างสรรค์สติสุดสัปดาห์ กับนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ)

บรรยากาศ ชั้นเรียนขนาดเล็ก บรรยากาศเป็นกันเอง กับเนื้อหาการอบรมที่ได้มาตรฐาน รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาทำกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย พระอาจารย์ อดีต ดร. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ออกแบบกิจกรรมและอบรมทีมงาน ให้กับโครงการ Go International with English ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง จุฬา และค่ายเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่แคมป์ English & Adventure Camp, St. Stephen’s Khao Yai

ดำเนินงานโดยวิทยากรเครือข่าย Mind Gen ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มือถือ : 0989014695 (พี่ปอนด์)
เว็บไซต์ : mindgen.net
เฟสบุ๊ค : Mind Gen
ไลน์ :: @mind.gen

ที่มา: ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนไทยหัวใจใฝ่ธรรม (Dhamma Legacy Centre)