คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU สถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุม ปอมท.

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ / สภาคณาจารย์ /…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี’64

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แสดงความยินดีต่อสำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2564 พร้อมด้วย…

thaipr.net

16 มิ.ย. 65

มจพ. MOU.กิจกรรม 5 ส ร่วมกับภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงก…

thaipr.net

10 มิ.ย. 65

มจธ. เปิด Lab พิสูจน์หลักฐาน “ศูนย์ ASESS” โชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียว”

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น จึงมีความพยายามที่จะนำวัสดุเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่า โดยนำองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาคิดค้นวิ…

thaipr.net

6 มิ.ย. 65

มจธ. พัฒนา “ชุดตรวจหาลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็ว โดยใช้ผงเปลือกมังคุด” รู้ผลใน 10 วินาที

นักวิจัยศูนย์วิจัย ASESS มจธ. คิดค้นและพัฒนา ผงเปลือกมังคุด ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง ได้ผลรวดเร็วภายใน 10 วินาที ลดขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจหาได้กับวัตถุพยานทุกพื้นผิว ลดการนำเข้า และไม่ใช้สารเคมี…

thaipr.net

2 มิ.ย. 65

8 คำถามประเมินโอกาสทางธุรกิจ

หลายครั้งเรามีไอเดียทางธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าไอเดียไหนใช่หรืออันไหนไม่ใช่ แต่สิ่งที่รู้กันดีคือถ้า ‘ทำ’ โอกาสสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ 45 และโอกาสล้มเหลวอยู่ที่ร้อยละ 55 (อันนี้ฝรั่งบอกมา…

thaipr.net

31 พ.ค. 65

มจธ. จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ “CMD Degree Show 2022” EUREKA! HOORAYKA!

มจธ. จัดนิทรรศการ “CMD Degree Show 2022” EUREKA! HOORAYKA! แสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)…

thaipr.net

25 พ.ค. 65

มจพ.แถลงข่าวพร้อมปั้นนักเรียนเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน เปิดประสบการณ์จริงสร้างดาวเทียมสู่อวกาศ

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

20 พ.ค. 65

สัมภาษณ์พิเศษ สาวงามระดับประเทศ ‘พัชมน’ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า ‘Miss Tourism World Thailand 2021

“ฟ้า” หรือ นางสาวพัชมน นวกิจธนาคม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มงลงทำให้ครองมงกุฎชนะเลิศ…

thaipr.net

18 พ.ค. 65
1 2 3 4 5 19