มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

29 ส.ค. 65

สัมภาษณ์พิเศษ ยืน 1 IAESTE Thailand เรื่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ประจำปี 2566

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้ช่วยเลขาธิการ IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ประเทศไทย) เปิดเผยว่า…

thaipr.net

29 ส.ค. 65

ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2022”

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มอบทุนการศึกษา และมอบเสื้อสามารถให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที…

thaipr.net

23 ส.ค. 65

ฟีโบ้ชวนน้อง ๆ ประชันฝีมือกับหุ่นยนต์แขนกลเล่นหมากรุก ในงานบางกอกวิทยา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชน และผู้สนใจ ร่วมสนุกกับ “หุ่นยนต์แขนกลเล่นหมากรุกสากลกับมนุษย์” ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษา ป.ตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)…

thaipr.net

18 ส.ค. 65

กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน วัน Big Cleaning Day ตอน “ริมรั้ว มจพ. สวยงามอร่ามตา และสำนักงานน่าอยู่”…

thaipr.net

11 ส.ค. 65

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วย STEM Education

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมส…

thaipr.net

11 ส.ค. 65

กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้มีระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล  ผลักดันเข้าสู่มาตรฐาน…

thaipr.net

10 ส.ค. 65

เดินเรื่องด้วยภาพ… มจพ. ไหว้ครู ประจำปี 2565

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2…

thaipr.net

8 ส.ค. 65

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. ส่งมอบชุดและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำบาดาล

ผศ.ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟ…

thaipr.net

5 ส.ค. 65
1 3 4 5 6 7 24