มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการ ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566) นักศึกษาไทย :…

thaipr.net

1 ส.ค. 65

Micro-Credentials โมเดลพัฒนากำลังคนระดับสูง เพื่ออุตสาหกรรมไทย ฝ่าวิกฤต Disruption

ที่ผ่านมาบริษัทที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารหรือพนักงานในระดับตัดสินใจที่พร้อมที่จะอัปสกิลตัวเองให้มี “สมรรถนะ” และ “ความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งในต่างประเทศเรียกรูปแบบการพัฒนาคนกลุ่มนี้ว่า Higher Education โดยวิธีการที่นิยมใช้ คือ การสนับสนุนให้พนักงานเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน แต่ในยุค Disruption ที่ “สมรรถนะ” หรือ “ความรู้” ที่ได้เล่าเรียนมา “ตกยุค”…

thaipr.net

25 ก.ค. 65

มจพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565

ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา…

thaipr.net

20 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทรู 5G ลงนาม MOU ร่วมพัฒนานวัตกรรม 5G ยกระดับการศึกษาไทยสู่ Smart Education

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา)…

thaipr.net

20 ก.ค. 65

คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์…

thaipr.net

7 ก.ค. 65

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสาวมณิสรา…

thaipr.net

29 มิ.ย. 65

มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก “โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565)…

thaipr.net

27 มิ.ย. 65

มจธ. เปิดรับสมัครรอบ Special Direct Admission วันนี้ – 30 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัคร ‼️ รอบ Special Direct Admission ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น เกณฑ์การรับสมัคร kmutt.me/TCAS_Round465 ระบบรับสมัคร…

thaipr.net

24 มิ.ย. 65

พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาบูรพาจารย์พุทธิสารโสภณ

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาบูรพาจารย์พุทธิสารโสภณ  วัดมัชฌันติการาม…

thaipr.net

22 มิ.ย. 65

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. และเยี่ยมชม

ผศ.วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565  รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส…

thaipr.net

20 มิ.ย. 65
1 2 3 4 19