มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย NFU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Li – Wei Chen, Vice President for…

thaipr.net

31 ส.ค. 66

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา สปป.ลาว

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรัญ…

thaipr.net

31 ส.ค. 66

“John’s band ” วงดนตรีเด็กสตรีนนท์ เปิดตัวโชว์พลังเสียงครั้งแรกงานสัปดาห์วิทย์ ที่ รร. สตรีนนท์

“John’s band ” เป็นชื่อวงดนตรีของกลุ่มเด็กๆ ที่มีหัวใจรักเสียงเพลง พร้อมร้อยยิ้มที่น่ารัก สดใส ต่างคนต่างมาร่วมตัวอยู่ด้วยกันเพราะเสียงเพลงมันเรียกร้อง ให้เหล่าสาวๆ เดินทางมาเจอกัน…

thaipr.net

21 ส.ค. 66

กิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M” โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M” โครงการบ่มเพาะความเป็นผ…

thaipr.net

21 ส.ค. 66

ชมรมเยาวชนคนเก่ง จัดงาน” ร้อยรักดวงใจ สานสายใย แม่+ลูกผูกพัน” ปี’66

ดร. ดำรงชัย  ปานจุ้ยเจริญดี  นายกสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน” ร้อยรักดวงใจ สานสายใย แม่+ลูกผูกพัน”  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 12…

thaipr.net

17 ส.ค. 66

มจธ. จัดอบรมสร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้และสร้างความมั่นคง’

หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (#EPM) หลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (#GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (#KMUTT) จัดอบรมภายใต้โครงการ EPM…

thaipr.net

16 ส.ค. 66

วิศวกรรมเคมี มจพ. สร้างชื่อเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ สู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึง เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ต้นแบบและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน…

thaipr.net

10 ส.ค. 66

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังจบการศึกษาของมหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)…

thaipr.net

9 ส.ค. 66

อาจารย์ วิศวะ มจพ. พัฒนาอุปกรณ์สวมตลับลูกปืนเน้นฟังก์ชั่นขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน

ผลงานของ ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กำลังอยู่ในระหว่างการจดอนุสิทธิบัตร…

thaipr.net

7 ส.ค. 66

มจพ.จัดพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายทอง ม่วงใหม่ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวนำปฏิญาณตน…

thaipr.net

4 ส.ค. 66
1 2 3 4 30