‘พัชมน’ สาวงามวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า ‘Miss Tourism World Thailand

นางสาวพัชมน  นวกิจธนาคม  (ฟ้า)  นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด  Miss…

thaipr.net

3 พ.ค. 65

มจธ. เดินหน้าลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583

การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในโมเดลของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้น หลายหน่วยงานในหลายประเทศตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก…

thaipr.net

29 เม.ย. 65

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ ออนไลน์ ฟรี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor) ผ่านระบบ online ZOOM ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565…

thaipr.net

27 เม.ย. 65

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน…

thaipr.net

22 เม.ย. 65

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 1/2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สมัครตั้งแต่วันนี้ – 5…

thaipr.net

18 เม.ย. 65

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565  สาขาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ…

thaipr.net

8 เม.ย. 65

ทีมนักวิจัย มจธ. พัฒนา “นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อ COVID-19 รังสี UVC”

เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักการง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการดูดอากาศในห้องที่มีเชื้อโรคแล้วส่งผ่านแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่…

thaipr.net

5 เม.ย. 65

GMI สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาตรฐาน AACSB

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. (GMI) ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับสากล AACSB (Association to…

thaipr.net

4 เม.ย. 65

มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร DIPS รุ่นที่ 2

ข่าวดี! สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังมองหาคณะหรือสาขาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบ อย่ารอช้า…“โปรแกรม DIPS หรือ Design Innovation Practice School” มจธ. หลักสูตรนานาชาติ สาขานวัตกรรมการออกแบบ…

thaipr.net

1 เม.ย. 65

มจพ. ร่วมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางซื่อ เข้าพบอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางเสาวรส…

thaipr.net

25 มี.ค. 65
1 13 14 15 16 17 30